Uncategorized

22 april 2015

Verbeterde BORG-regeling

Op 1 oktober publiceerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het wijzigingsblad A3 op de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 Versie 2. De bruikbaarheid van de […]
22 april 2015

Nieuw Bouwbesluit van kracht op 1 januari 2012

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 30 juni na het algemeen overleg met de minister Donner ingestemd met het concept-Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat […]
22 april 2015

Cerberus Pro conform EN54-13

In de nieuwe NEN2535: 2009 wordt geëist dat alle gecertificeerde brandmeld-installaties over een EN54-13 compatibiliteitsverklaring moeten beschikken. Met het nieuwe gebruikersbesluit die met ingang van 1 januari […]