Cerberus Pro conform EN54-13

Nieuw Bouwbesluit van kracht op 1 januari 2012
22 april 2015

Cerberus Pro conform EN54-13

In de nieuwe NEN2535: 2009 wordt geëist dat alle gecertificeerde brandmeld-installaties over een EN54-13 compatibiliteitsverklaring moeten beschikken.

Met het nieuwe gebruikersbesluit die met ingang van 1 januari 2012 van kracht zal gaan worden, wordt de NEN2535:2009 aangestuurd. Dit betekent dat, indien er geen EN54-13 compatibiliteitsverklaring aanwezig is op de brandmeldcentrale en de daarop aangesloten componenten, de brandmeldinstallatie niet gecertificeerd kan worden en dus niet kan voldoen aan de gestelde eisen in het gebruikersbesluit.
Aangezien de Cerberus Pro reeds is voorzien van deze compatibiliteitsverklaring zijn wij klaar voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *