Links

Door de mogelijkheid van het op contractbasis uitvoeren van preventief onderhoud en de gegarandeerde 24-uurs service is DG Beveiliging en Communicatie in staat de continuïteit van de geleverde systemen te waarborgen.

Links

Kiwa NCP
Kiwa NCP is een certificatie-instelling op het gebied van brandveiligheid en criminaliteitspreventie. De activiteiten van Kiwa NCP richten zich op kwaliteit in beveiliging en het organiseren van verbeterprocessen in preventie van brand en criminaliteit.

 Preventiecertificaat
Op deze website vindt u gemakkelijk en snel een – volgens een CCV certificatieschema – gecertificeerde installateur of serviceverlener die producten of diensten levert op het gebied van brandveiligheid en/of criminaliteitspreventie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving.

Uneto-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel

Vebon
De vereniging VEBON is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden, alle gespecialiseerde bedrijven met (technische) oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.

 Bouwbesluit online
U kunt op deze site digitaal het Bouwbesluit 2012 raadplegen.

Politie

Brandweer